Tag Archives: historie


mindesmærke

Hou havns byggehistorie og byggeprojekter

I 1948 blev der efter 45 års forsøg endelig påbegyndt et havnebyggeri i Hou. I første omgang blev der tale om en 400 meter lang mole ud fra kysten. Arbejdet begyndte d….

Hou’s historie

Hou er en lille havne- og turistby i Vendsyssel med  beliggende i Hals Sogn ved Kattegat 32 km øst for Aalborg, og 8 km nord for Hals ved Limfjordens østlige…

Historie om Hou Batteri

HOU FASTE BATTERI Under krigen med England fra 1807 til 1814, anlagdes i vinteren 1807-1808 Hou faste Batteri. Batteriet var blot et. blandt mange batterier, der sammen med mere mobilt…

HOU FASTE BATTERI

Englandskrigen 1807-1814 I løbet af Englandskrigen 1807-1814 udbyggedes det danske kystforsvar, således at der i l813 fandtes mere end 200 batterier og skanser langs de danske kyster. De var ganske…

Loading...