Naturlegepladsen bygges i Hou


Naturlegepladsen i Hou blev skabt på initiativ af de lokale beboere.