Home » Carousel » Hou havns byggehistorie og byggeprojekter

Hou havns byggehistorie og byggeprojekter

I 1948 blev der efter 45 års forsøg endelig påbegyndt et havnebyggeri i Hou. I første omgang blev der tale om en 400 meter lang mole ud fra kysten. Arbejdet begyndte d. 9. september. På dette tidspunkt er der endnu ikke blevet indsendt en ansøgning om byggetilladelse, ansøgningen blev først sendt d. 22. september: “Det er meget nemmere blot at gå i gang”.

mindesmærke

Mindesmærke for Søren Andersen, pioner og foregangsmand for Hou Havn.

September 1950 var molen færdig og asfalteret, på trods af der endnu ikke var blevet givet tilladelse til at anlægge den. At arbejdet fortsattes på trods af en kavalkade af afslag, skyldtes at korrespondancen med de offentlige myndigheder blev foretaget af rutebilejer Søren Andersen alene, og at han havde hemmeligholdt afslagene for de øvrige i projektet. Søren Andersen blev af ministeriet udtrykkeligt gjort opmærksom på at dette kunne forlange molen fjernet på havneudvalgets bekostning; men han satsede og holdt det for sig selv. Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Hou
“Salige de, hvis overtrædelser er forladt, og hvis synder er skjult; TAK”

Siden da, har Hou havns repræsentanter holdt sig på den “rigtige” side når det drejede sig om at udbygge og forbedre havnen. De tidligere fiskehuse er blevet omdannet til klubhuse for de lokale maritime foreninger, og den lokale vikingeklub har sågar fået deres egen badebro og sauna. Som en nødvendighed i disse tider er der som en selvfølgelighed oprettet fri wi-fi adgang til hotspot for havnens sejlere.

Det har i lang tid været et stort ønske fra de lokale om at forbedre havnen, som er et af de største aktiver for Hou. Men på baggrund af forskellige interesser i nyere tid, har det været svært at nå til et fælles mål. Arven efter Hanne Marie Mortensen satte i 2011 igen Houboerne til at samarbejde på tværs af interesser, og har resulteret i et helt konkret forslag til fornyelse, som også A.P.Møller Fonden har givet tilsagn om at støtte. Der mangler dog stadig nogle penge for at kunne sætte projektet i gang, og man appelerer stadig til flere fonde om yderligere donationer.

Nogle af de forskellige planer med Hou Havn:

Ny spuns og ny asfalt.
Aalborg Kommune har Hou Havn på budgettet for 2015, som er en renovering af spunsvæggene langs molen, som i dag er i meget dårlig stand. I skrivende stund ved jeg ikke helt hvordan der tænkes renoveret og hvornår, kun at Hou Havn er med på kommunens budget for 2015. Forhåbentlig vil det komme til at hænge naturligt sammen med at havnen får et tiltrængt nyt lag asfalt.

Handicapvenligt havnebad.
På nordsiden af indsejlingen indenfor molehovederne ønskes der bygget et handicapvenligt havnebad, hvor alle under trygge forhold kan nyde en frisk dukkert i det dejlige havnebassin. Velfærdshus på Hou Havn. Projektet blev påbegyndt i efteråret 2011 og tænkes placeret hvor de nuværende bad & toiletfaciliteter ligger, og vil blive væsentligt større og kommer bl.a. til at indeholde nyt kontor til havnefoged, bedre faciliteter for gæster til Hou Havn og strand’s sejlere og gæstesejlere.

En ef de mest positive nyheder der er tilkommet er, at Hou er i stand til at offenliggøre følgende:
Pressemeddelse udsendt af Hou Havn den 7. oktober 2014:

A.P. Møller Fonden donerer 1,8 mio. kr. til projekter på Hou Havn.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har givet Hou Søsportscenter tilsagn om at støtte opførelsen af en velfærdsbygning på Hou Havn med 1,8 mio. kr. A.P. Møller Fonden er kendt for at foretage en nøje gennemgang og vurdering af de projekter, den får forelagt, og Søsportscentret håber derfor, at blåstemplingen herfra vil åbne dørene hos de øvrige fonde, der søges.
Det samlede udviklingsprojekt på Hou Havn omfatter et handicapvenligt havnebad og en velfærdsbygning med tidssvarende faciliteter til sejlere og andre brugere af Hou Havn, herunder nyt havnekontor og nye toilet- og baderum. Anlægsbudgettet beløber sig til i alt 4,7 mio. kr. Hou, den 7. oktober 2014

Print Friendly, PDF & Email
, , ,

Skriv et svar

Loading...