Home » iByen » Historie om Hou Batteri

Historie om Hou Batteri

HOU FASTE BATTERI

HPIM2725Under krigen med England fra 1807 til 1814, anlagdes i vinteren 1807-1808 Hou faste Batteri. Batteriet var blot et. blandt mange batterier, der sammen med mere mobilt skyts skulle sikre de danske kyster mod fjendtlig landgang, og samtidig beskytte danske fartøjer, som ved at sejle tæt ind under land søgte at opretholde en vis vare udveksling, og løvrigt opbringe engelske fartøjer når det var muligt. Batteriet blev etableret syd for vandløbet Renden, og opført som en lav, næsten hesteskoformet vold, med åbning mod vest. Volden var ca. 2 meter tyk, og batteriets indvendige diameter knap 5,5 meter. Efter endt konstruktion kunne man fra Hou rapportere, at batteriet nu stod som et åbent batteri, uden grav, palisader og stormpæle, og uden batteriport og broer. Der var monteret to sekspundige kanoner på rapperter, og ammunitionen til disse var gemt i en kasse i batteriet. Vagten holdt til i et hus i Hou by, hvor også besætningen var indlogeret. Som en mangel blev det bemærket, at der ikke fandtes en ovn til gloende kugler. Til gengæld var der tæt ved batteriet anbragt en stabel træ, en baune, som skulle tændes, straks englænderne måtte forsøge landgang. Den 28. december 1807 beordrede generalmajor von Moltke, kommanderende general i Nordjylland, at man fra Hals Skanse skulle afgive fire artillerister til batteriet i Hou, og samme dag udgik ordre til landeværnet om at afgive en underofficer og otte mand til Hou Batteri. Soldaterne skulle medføre de to kanoner og rapperter. Den 1. januar 1808 underrettede general-major -Moltke kommandanten over Fladstrand (d.v.s. Frederikshavn) og Hals skanser om, at mandskabet i Hou skulle stå under kommando af kaptajn Munch, kommandant på Hals Skanse. I tiden mellem 1807 og 1914 var batteriets besætning typisk på 20-30 mand, nogle gange lidt flere, andre gange færre. Foruden håndvåben, særligt sabler, havde man rigeligt med ammunition til batteriets to kanoner, i reglen op mod 250 skud, fordelt på kanonkugler, hvilket var de fleste, karduser og kardæsker, der indeholdt særlige ladninger af krudt og metalstumper, der kunne tilføje fjendtlige skibe og mandskaber betydelig skade. Der findes da også talrige rapporter fra Hou Batteri, hvor man dels har været i kamp med fjendtlige søstridskræfter, dels har tvunget såvel danske som udenlandske skibe til at vise flag. Hou Batteri var således i ilden adskillige gange, men i modsætning til Hals Skanse, viste anlægget sig mere sårbart, da freden kom. Den 25. januar 1814 blev batteriet demonteret, og soldaterne blev hjemsendt via Hals Skanse, hvor kanoner og hvad der ellers havde været af materies Hou Batteri blev opmagasineret Den 9. marts 1817 blev det officielt besluttet, at Hou Batteri ikke mere skulle anvendes, og derfor ikke vedligeholdes, og snart forsvandt det lille anlæg fuldstændig. I 1943 fandt Hou Borgerforening frem til batteriets placering, og rekonstruerede det efter den gamle tegning i ingeniørkorpsets arkiv. Siden måtte anlægget igen flyttes, da nye veje skulle etableres og i dag ligger batteriet inde bag klitterne, der er opstået efterhånden som kysten har ændret sig. Som så meget andet er Hou Batteri blot jord og sten. Og så blot et brudstykke ar historien om livet ved kysten, som særligt på dette sted har været dramatisk.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Loading...