Home » iByen » Forslag til sammenlægning af hjemmesider.

Forslag til sammenlægning af hjemmesider.

Invitation til sammmenlægning.

Housiden opfordrer til sammenlægning for at styrke Hou.

Sammenlægning af hjemmesider i Hou ?

Dette er et forslag om sammenlægning af hjemmesider i Hou.

Da forslaget til Hou Samråd om, at alle borgere i Hou skal kunne bruge housiden.dk indtil nu, ikke har givet respons fra samrådet, fremsætter jeg nu offentligt til alle foreninger, borgere, og erhvervsdrivende i Hou, et forslag om at slutte op om en sammenlægning på en fælles hjemmeside for byen.
Vores fælles hjemmeside kan via en sammenlægning være med til at styrke Hou i alle samfundets henseender.

Jeg foreslår, at vi laver en fælles front på internettet, og lægger op til, at Houboere deltager på en fælles internetside, hvor privatpersoner, erhvervsdrivende, eller medlemmer støttet af en forening eller familie, kan få fremsat sine budskaber.
Siden skal drives ved borgernes uegennyttige hjælp og samarbejde.

Jeg påpeger at dette allerede er muligt på: www.housiden.dk . Dit første indlæg skal blot godkendes af webmaster, hvorefter du har fri adgang til at skrive uden yderligere godkendelse.

Houboere definerer jeg som folk der bor i Hou og/eller har interesse for byen.

Mange kan mene, at det er bedst og mest tjenligt at køre videre med sin egen hjemmeside.
Det er meget forståeligt, omend måske fejlagtigt, hvis/når man tager i betragtning hvad en fælles front kan medbringe.
Derfor er det nemt at lægge et link ind til sin egen hjemmeside på denne fælles side, i forbindelse med en artikel, om hvad man har at tilbyde Hou. (Du vil herved også øge trafikken på din egen side.)

Det ville være vanskeligt og tidskrævende for redaktionen at lave alle artikler om Hou. På den måde, får vi ikke alt frem, som har værdi for byen. Derfor et er dig, som kender byen, og dens initiativer og aktiviteter, der kan gøre en forskel.

En fælles hjemmeside for Hou, vil  styrke Hou.
Med venlig hilsen
Housiden

som altid vil være åben for dit indslag.

Housiden vil altid være tilgængelig for Houboerne, og andre som har interesse i Hou og omegn, og vil ikke blive nedlagt, med mindre Hou bliver nedlagt.

Bliver jeg  af underlige årsager ude af stand til at vedligeholde siden, så vil ejerskab af siden overgå til højeste instans i Hou

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Loading...