Home » iByen » Borgermødet i Hou den 9.april 2015

Borgermødet i Hou den 9.april 2015

Efter en kort introduktion af Rådmand Mads Duedahl fra Aalborg Kommune, som fortalte om mulighederne for Hou til at promovere byen, samt søge støtte fra forskellige puljer, blev de omkring 60 borgere som havde mødt op delt i 4 grupper.

borgermøde
Grupperne skulle brainstorme omkring 4 spørgsmål:
1. Hvad kan Hou tilbyde familier som bosætter sig i byen.?
2. Hvilke målgrupper ønsker vi skal bosætte sig i byen?
3. Hvordan skal byen markedsføres?
4. Hvad kan Jeg gøre for byen?
Efter en heftig debat i grupperne, blev der nedsat en styregruppe som skal sørge for at de indsamlede input bliver samlet til en handlingsplan, som skal delegeres ud til borgerne i Hou.

Visionsplan for Hou.

På mødet blev der blandt andet spurgt til en 5 år gammel borgerplan, som ikke så mange kendte til.
Der er, som man kan læse i dette dokument mange visioner som er udført, og mange som venter.
Se planen herunder. Eller hent visionsplan for Hou her.
Borgerplanen er udarbejdet af Hou Samråd og du kan hente den originale version til print her, hos Hou Samråd.
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Loading...